dilluns, 6 d’abril de 2015

Punt relleu intercalat / Punto relieve intercalado

Avui tornem amb aquest punt, el nom del qual no sé del cert ni en català ni en castellà, i per més que he buscat no n'he tret l'aigua clara, però ha de ser alguna cosa com punt en relleu intercalat (en anglès: overlapping post stitch).

Hoy volvemos con este punto, el nombre del cual no sé del cierto ni en catalán ni en español, y por más que he buscado no he sacado nada en claro, pero tiene que ser algo así como punto en relieve intercalado (en inglés: overlapping post stitch).

Aquests són els punts que farem servir:
Estos son los puntos que utilizaremos:
Comencem fent una cadeneta de múltiples de 2, + 3. En el cas d'aquesta mostra he fet una cadeneta de 28 + 3, utilitzant llana i ganxo de 5mm. La llargada resultant ha sigut de 24 cm.
Empezamos haciendo una cadeneta de múltiples de 2, + 3. En el caso de esta muestra he hecho una cadeneta de 28 +3, utilizando lana y gancho de 5mm. El largo resultante es de 24 cm.Volta 1: saltem 3 cadenetes des del ganxo que comptaran com un punt alt, i seguidament teixim un punt alt a totes les cadenetes restants.


Vuelta 1: saltamos 3 cadenetas des del gancho que contarán como un punto alto, y seguidamente tejemos un punto alto en todas las cadenetas restantes.
Volta 2: pugem amb una cadeneta i saltem el primer punt. Això farà de primer punt baix de la volta, i seguim teixim un punt baix a cada punt de la volta anterior.

Vuelta 2: subimos con una cadeneta y saltamos el primer punto. Eso hará de primer punto bajo de la vuelta, y seguimos tejiendo un punto bajo a cada punto de la vuelta anterior.
Volta 3: (a) fem 3 cadenetes que faran de nou de primer punt alt i saltem el primer punt de la volta anterior. *(b,c,d,e,f) Fem un punt triple en el següent punt alt de la VOLTA 1, passant el ganxo per darrera del punt alt (veure imatge). D'aquesta manera donem relleu al punt. Seguidament, (g) fem un punt alt al següent punt baix de la VOLTA 2*. Repetim * fins al final (h).


Vuelta 3: (a) hacemos 3 cadenetas que harán de nuevo de primer punto alto y saltamos el primer punto de la vuelta anterior. *(b,c,d,e,f) Hacemos un punto triple en el siguiente punto alto de la VUELTA 1, pasando el gancho por detrás del punto alto (ver imagen). De esta manera damos relieve al punto. Seguidamente, (g) hacemos un punto alto en el siguiente punto bajo de la VUELTA 2*. Repetimos * hasta el final (h).

Volta 4: igual que la volta 2.
Vuelta 4: igual que la vuelta 2.

Volta 5: fem 3 cadenetes que faran de nou de primer punt alt i saltem el primer punt de la volta anterior. Fem un punt alt en el segünt punt de la volta anterior, *un punt triple en el següent punt alt de la VOLTA 3, passant el ganxo per darrera del punt alt (igual que hem fet a la volta 3). Seguidament, fem un punt alt al següent punt baix de la VOLTA 4*. Repetim * fins a 2 punts pel final, on hi teixirem un punt alt a cadascun d'ells.

Vuelta 5: hacemos 3 cadenetas que harán de primer punto alto y saltamos el primer punto de la vuelta anterior. Hacemos un punto alto en el siguiente punto de la vuelta anterior, *un punto triple en el siguiente punto alto de la VUELTA 3, pasando el gancho por detrás del punto alto (igual que hemos hecho en la vuelta 3). Seguidamente, hacemos un punto alto en el siguiente punto bajo de la VUELTA 4*. Repetimos * hasta 2 puntos para el final, donde tejeremos un punto alto en cada uno de ellos.A partir d'aquí anem repetint de la volta 2 a la 5.

A partir de aquí vamos repitiendo de la vuelta 2 a la 5.Cap comentari:

Publica un comentari