dilluns, 2 de febrer de 2015

Punt arlequí / Punto arlequínTornem a la secció dels dilluns! Avui amb el punt arlequí. Jo el trobo ideal per fer alguna manta. Per la mostra d'aquest tutorial he utilitzat 3 llanes de 3 colors diferents i una agulla de ganxet de 4mm.

Volvemos a la sección de los lunes! Hoy con el punto arlequín. A mi me parece ideal para tejer alguna manta. Para la muestra de este tutorial he usado 3 lanas de 3 colores diferentes y una aguja de ganchillo de 4mm.


Aquests són els punts utilitzats:
Estos son los puntos utilizados:Iniciem amb una cadeneta múltiple de 8, +2. En aquest cas he fet una cadeneta de 42.
Iniciamos con una cadeneta múltiple de 8, +2. En este caso he hecho una cadeneta de 42.Volta 1: a) fem un punt baix a la segona cadeneta des del ganxo; b) saltem 3 cadenetes i teixim 9 punts alts a la següent cadeneta; c) saltem 3 cadenetes i teixim un punt baix a la següent cadeneta; d) repetim b i c fins al final de la cadeneta.

Vuelta 1: a) hacemos un punto bajo en la segunda cadeneta des del gancho; b) saltamos 3 cadenetas y tejemos 9 puntos altos en la siguiente cadeneta; c) saltamos 3 cadenetas y tejemos un punto bajo a la siguiente cadeneta; d) repetimos b y c hasta el final de la cadeneta.
Volta 2: Canviem de color. a) Fem 3 cadenetes i 4 punts alts teixits junts (no tanquem cada punt individualment, sinó tots junts a l'acabar l'últim) en els següents 4 punts alts de la volta anterior; b) fem 3 cadenetes i un punt baix en el següent punt alt de la volta anterior; c, d) fem 3 cadenetes i 9 punts alts teixits junts en els següents 9 punts de la volta anterior (veure gràfic); e) fem 3 cadenetes i un punt baix en el següent punt alt de la volta anterior; f) repetim d i e fins que ens queden 4 punts alts de la volta anterior. En comptes de 9 punts alts teixits junts, teixim 5 punts alts junts, 4 en els següents punts alts de la volta anterior i l'últim en el primer punt baix que hem fet a la primera volta. 

Vuelta 2: Cambiamos de color. a) Hacemos 3 cadenetas y 4 puntos altos tejidos juntos (no cerramos cada punto individualmente, sino todos juntos al acabar el último) en los siguientes 4 puntos altos de la vuelta anterior; b) hacemos 3 cadenetas y un punto bajo en el siguiente punto alto de la vuelta anterior; c, d) hacemos 3 cadenetas y 9 puntos altos tejidos juntos en los siguientes 9 puntos de la vuelta anterior; e) hacemos 3 cadenetas y un punto bajo en el siguiente punto alto de la vuelta anterior; f) repetimos d y e hasta que nos quedan 4 puntos altos de la vuelta anterior. En vez de 9 puntos altos tejidos juntos, tejemos 5, 4 en los siguientes puntos altos de la vuelta anterior y el último en el primer punto bajo que hemos hecho en la primera vuelta.
Volta 3: Amb el mateix color de la volta 2, a) pugem amb 3 cadenetes i fem 4 punts alts a l'últim punt de la volta anterior. Fem punt baix sobre el punt baix de la volta anterior. b) Saltem 3 cadenetes de la volta anterior i teixim 9 punts alts al centre dels 9 punts alts de la volta anterior. Punt baix sobre el punt baix de la volta 2. c) Repetim (b) fins a l'últim punt baix de la volta 2. Sobre les 3 cadenetes que hem fet per pujar la volta 2 hi texim 5 punts alts.

Vuelta 3: Con el mismo color que hemos utilizado para la vuelta 2, a) subimos con 3 cadenetas y hacemos 4 puntos altos en el último punto de la vuelta anterior. Hacemos punto bajo sobre el punto bajo de la vuelta anterior. b) Saltamos 3 cadenetas de la vuelta anterior y tejemos 9 puntos altos en el centr  de los 9 puntos altos de la vuelta anterior. Punto bajo sobre el punto bajo de la vuelta 2. c) Repetimos (b) hasta el último punto bajo de la vuelta 2. Sobre las 3 cadenetas que hemos hecho para subir la vuelta 2, tejemos 5 puntos altos.


Volta 4: canviem de color. Fem una cadeneta i un punt baix a l'últim punt de la volta 3. Fem 3 cadenetes i 9 punts alts teixits junts en els següents 9 punts de la volta anterior, fem 3 cadenetes i un punt baix en el següent punt alt de la volta anterior. Repetim fins al final de la volta, acabant amb un punt baix sobre les 3 cadenetes que hem fet per pujar la volta 3.

Vuelta 4: cambiamos de color. Hacemos una cadeneta y un punto bajo en el último punto de la vuelta 3. Hacemos 3 cadenetas y 9 puntos altos tejidos juntos en los siguientes 9 puntos de la vuelta anterior, hacemos 3 cadenetes y un punto bajo en el siguiente punto alto de la vuelta anterior. Repetimos hasta el final de la vuelta, acabando con un punt bajo sobre las 3 cadenetas que hemos hecho para subir la vuelta 3.A partir d'aquí es repeteixem les voltes a partir de la volta 1 (volta 5 = volta 1; volta 6 = volta 2; etc), fent els canvis de color pertinents.

A partir de aquí se repiten las vueltas a partir de la vuelta 1 (vuelta 5 = vuelta 1; vuelta 6 = vuelta 2; etc), haciendo los cambios de color pertinentes.


I aquest és el resultat final:
Y este es el resultado final:

Cap comentari:

Publica un comentari