dimecres, 26 de novembre de 2014

Floc de neu / Copo de nieve
Llancem avui el tercer tutorial de Nadal: un floc de neu fet amb ganxet. Jo he utilitzat llana blanca i ganxo de 4mm. Amb aquest ganxo i seguint els gràfics, us sortirà un floc d'uns 10cm.Lanzamos hoy el tercer tutorial de Navidad: un copo de nieve hecho con ganchillo. He utilizado lana blanca y un gancho de 4mm. Con este gancho y siguiendo los gráficos, os saldrá un copo de unos 10cm.


Volta 1: teixim 5 cadenetes i tanquem amb un punt ras.
Vuelta 1: tejemos 5 cadenetas y cerramos con un punto raso.


Volta 2: teixirem al voltant del cercle que hem fet a la volta 1. Pugem amb 3 cadenetes que faran de primer punt alt de la volta, fem 2 punts alts i 3 cadenetes. Fem *3 punts alts i 3 cadenetes*. Repetim** 4 cops més i tanquem amb un punt ras a la cadeneta superior de les 3 cadenetes inicials. 

Vuelta 2: tejeremos alrededor del círculo que hemos hecho en la vuelta 1. Subimos con 3 cadenetas que harán de primer punto alto de la vuelta, hacemos 2 puntos altos y 3 cadenetas. Hacemos*3 puntos altos y 3 cadenetas*. Repetimos** 4 veces más y cerramos con un punto enano en la cadeneta superior de las 3 cadenetas iniciales. Volta 3: pugem amb 3 cadenetes que faran d'últim punt de la volta. Fem una altra cadeneta que serà un espai. *A l'espai de 3 cadenetes de la volta anterior hi teixim 3 punts alts, 3 cadenetes i 3 punts alts. Fem una cadeneta que farà d'espai*. Repetim ** 4 vegades. A les últimes 3 cadenetes de la volta anterior hi teixim 3 punts alts, 3 cadenetes i 2 punts alts. Tanquem amb punt ras a la cadeneta superior de les 3 cadenetes inicials que hem fet, i que són l'últim punt de la volta.


Vuelta 3: subimos con 3 cadenetas que harán de último punto de la vuelta. Hacemos otra cadeneta que será un espacio. *En el espacio de 3 cadenetas de la vuelta anterior tejemos 3 puntos altos, 3 cadenetas y 3 puntos altos. Hacemos una cadeneta que hará de espacio*. Repetimos ** 4 veces. En las últimas 3 cadenetas de la vuelta anterior tejemos 3 puntos altos, 3 cadenetas y 2 puntos altos. Cerramos con un punto enano en la cadeneta superior de las 3 cadenetas iniciales que hemos hecho y que son el último punto de la vuelta.Volta 4: Des d'on hem tancat amb punt ras a la volta anterior, fem 5 punts rasos fins a arribar al primer espai de 3 cadenetes de la volta anterior. Pugem amb 3 cadenetes que faran de primer punt i fem 2 punts alts, 3 cadenetes i 3 punts alts. *Seguidament fem 7 punts rasos fins a situar-nos a l'espai de 3 cadenetes següent i pugem amb 3 cadenetes que faran de primer punt, fem 2 punts alts, 3 cadenetes i 3 punts alts*. Repetim ** 4 vegades i ja hem acabat el floc de neu!Vuelta 4: Desde donde hemos cerrado con un punto enano en la vuelta anterior, hacemos 5 puntos enanos hasta llegar al primer espacio de 3 cadenetas de la vuelta anterior. Subimos con 3 cadenetas que harán de primer punto y hacemos 2 puntos altos, 3 cadenetas y 3 puntos altos. *Seguidamente hacemos 7 puntos enanos hasta situarnos en el espacio de 3 cadenetas siguiente y subimos con 3 cadenetas que harán de primer punto, hacemos 2 puntos altos, 3 cadenetas y 3 puntos altos*. Repetimos ** 4 veces y ya hemos acabado el copo de nieve!


Podem utilitzar-los per decorar qualsevol cosa: una porta, una finestra, unes estanteries etc. Jo personalment els utilitzaré per decorar l'arbre de Nadal!

Podemos utilizarlos para decorar cualquier cosa: una puerta, una ventanam unas estanterías, etc. Yo personalmente los utilizaré para decorar el árbol de Navidad!

dilluns, 24 de novembre de 2014

Punt cistell / punto cesta

Avui dilluns estrenem la secció "A punt per dilluns!". Cada dilluns publicaré un tutorial d'un punt de ganxet diferent, per donar idees i animar-vos a provar punts nous. Estrenem la secció amb el punt cistell.

Hoy lunes estrenamos la sección "A punto para lunes!". Cada lunes publicaré un tutorial de un punto de ganchillo diferente, para daros ideas y animaros a probar puntos nuevos. Nos estrenamos con el punto cesta.


Per teixir aquest punt hem de tenir en compte que el nombre de punts ha de ser múltiple de 4, + 2. Per fer aquesta mostra, jo he teixit 26 punts (4x6, +2).

Para tejer este punto tenemos que tener en cuenta que el número de puntos tiene que ser múltiple de 4, +2. Para tejer esta muestra, yo he tejido 26 puntos (4x6, +2).
            Volta 1: teixim 26 cadenetes.
            Vuelta 1: tejemos 26 cadenetas.
Volta 2: teixim 3 cadenetes que faran del primer punt alt de la segona volta, girem el teixit i després teixim 25 punts alts (p.a). Així obtindrem 26 p.a.

Vuelta 2: tejemos 3 cadenetas que harán del primer punto alto de la segunda vuelta, giramos el tejido y después tejemos 25 puntos altos (p.a). Así obtendremos 26 p.a.Volta 3: pugem amb 3 cadenetes i girem el teixit. En els següents 4 punts *teixim 4 p.a. en relleu per davant i seguidament 4 p.a. en relleu per darrera*. Repetim ** 2 cops més. A l'últim punt hi fem un punt alt.

Vuelta 3: subimos con 3 cadenetas y giramos el tejido. En los siguientes 4 puntos *tejemos 4 p.a. en relieve por delante y seguidamente 4 p.a. en relieve por detrás*. Repetimos ** 2 veces más. En el último punto hacemos un punto alto.
Volta 4: pugem amb 3 cadenetes i girem el teixit. Els següents 4 punts que ens queden exposats estaven teixits a la volta anterior per davant, per tant ara tornem a *teixir 4 p.a. en relleu per davant i seguidament 4 p.a. en relleu per darrera*. Repetim ** 2 cops més. A l'últim punt hi fem un punt alt.


Vuelta 4: subimos con 3 cadenetas y giramos el tejido. Los siguientes 4 puntos que nos quedan expuestos estaban tejidos en la vuelta anterior por delante, así que ahora volvemos a *tejer 4 p.a. en relieve por delante y seguidamente 4 p.a. en relieve por detrás*. Repetimos ** 2 veces más. En el último punto hacemos un punto alto.
Volta 5: igual que la volta 4: pugem amb 3 cadenetes i girem el teixit. Els següents 4 punts que ens queden exposats estaven teixits a la volta anterior per davant, per tant ara tornem a *teixir 4 p.a. en relleu per davant i seguidament 4 p.a. en relleu per darrera*. Repetim ** 2 cops més. A l'últim punt hi fem un punt alt. 

Vuelta 5: igual que la vuelta 4: subimos con 3 cadenetas y giramos el tejido. Los siguientes 4 puntos que nos quedan expuestos estaban tejidos en la vuelta anterior por delante, así que ahora volvemos a *tejer 4 p.a. en relieve por delante y seguidamente 4 p.a. en relieve por detrás*. Repetimos ** 2 veces más. En el último punto hacemos un punto alto.Volta 6: pugem amb 3 cadenetes i girem el teixit. Els següents 4 punts que ens queden exposats estaven teixits a la volta anterior per davant. Ara canviem i *teixim 4 p.a. en relleu per darrera i seguidament 4 p.a. en relleu per davant*. Repetim ** 2 cops més. A l'últim punt hi fem un punt alt.

Vuelta 6: subimos con 3 cadenetas y giramos el tejido. Los siguientes 4 puntos que nos quedan expuestos estaban tejidos en la vuelta anterior por delante. Ahora cambiamos y *tejemos 4 p.a. en relieve por detrás y seguidamente 4 p.a. en relieve por delante*. Repetimos ** 2 veces más. En el último punto hacemos un punto alto.


Voltes 7 i 8: igual que la volta 6: pugem amb 3 cadenetes i girem el teixit. Els següents 4 punts que ens queden exposats estaven teixits a la volta anterior per darrera, per tant ara tornem a *teixir 4 p.a. en relleu per darrera i seguidament 4 p.a. en relleu per davant*. Repetim ** 2 cops més. A l'últim punt hi fem un punt alt.

Vueltas 7 y 8: igual que la vuelta 6: subimos con 3 cadenetas y giramos el tejido. Los siguientes 4 puntos que nos quedan expuestos estaban tejidos en la vuelta anterior por detrás, así que ahora volvemos a *tejer 4 p.a. en relieve por detrás y seguidamente 4 p.a. en relieve por delante*. Repetimos ** 2 veces más. En el último punto hacemos un punto alto.

Volta 9: igual que les voltes 3,4 i 5. Pugem amb 3 cadenetes i girem el teixit. Els següents 4 punts que ens queden exposats estaven teixits a la volta anterior per darrera. Ara canviem i *teixim 4 p.a. en relleu per davant i seguidament 4 p.a. en relleu per darrera*. Repetim ** 2 cops més. A l'últim punt hi fem un punt alt.


Vuelta 9:
 igual que las vueltas 3, 4 y 5. Subimos con 3 cadenetas y giramos el tejido. Los siguientes 4 puntos que nos quedan expuestos estaban tejidos en la vuelta anterior por detrás. Ahora cambiamos y *tejemos 4 p.a. en relieve por delante y seguidamente 4 p.a. en relieve por detrás*. Repetimos ** 2 veces más. En el último punto hacemos un punto alto.


Voltes 10 i 11: igual que la volta 9: pugem amb 3 cadenetes i girem el teixit. Els següents 4 punts que ens queden exposats estaven teixits a la volta anterior per davant, per tant ara tornem a *teixir 4 p.a. en relleu per davant i seguidament 4 p.a. en relleu per darrera*. Repetim ** 2 cops més. A l'últim punt hi fem un punt alt.

Vueltas 10 y 11: igual que la vuelta 9: subimos con 3 cadenetas y giramos el tejido. Los siguientes 4 puntos que nos quedan expuestos estaban tejidos en la vuelta anterior por delante, así que ahora volvemos a *tejer 4 p.a. en relieve por delante y seguidamente 4 p.a. en relieve por detrás*. Repetimos ** 2 veces más. En el último punto hacemos un punto alto.

A partir d'aquí, continuem fins que obtinguem el llarg desitjat. Espero que us hagi agradat! Fins dilluns que ve!
A partir de aquí continuamos hasta obtener el largo deseado. Espero que os haya gustado! Hasta el lunes que viene!

dimecres, 19 de novembre de 2014

Arbre de Nadal 3D / Árbol de Navidad 3D

Doncs ja és dimecres, i amb ell arriba el segon tutorial de decoració nadalenca: aquest preciós arbre de Nadal en 3D. Està teixit amb llana verda, ganxo de 4mm i utilitzant el punt cocodril. La base fa uns 10 cm de diàmetre i l'alçada de l'arbre és de 15 cm. Us animeu a seguir el tutorial?

Pues ya es miércoles y con él llega el segundo tutorial de decoración navideña: este precioso árbol de Navidad en 3D. Está tejido con lana verde, gancho de 4mm y utilizando el punto cocodrilo. La base hace unos 10 cm de diámetro y la altura del árbol es de 15cm. Os animáis a seguir el tutorial?
1a volta: teixim 56 cadenetes i tanquem amb punt ras.

1a vuelta: tejemos 56 cadenetas y cerramos con un punto enano.
2a volta: teixim 3 cadenetes que faran del primer punt alt (p.a) de la 2ª volta, i teixim un punt alt a cadascuna de les 55 cadenetes restants (56 punts). Tanquem amb un punt ras.

2a vuelta: tejemos 3 cadenetas que harán de primer punto alto (p.a) de la segunda vuelta, y tejemos un punto alto a cada una de las 55 cadenetas restantes (56 puntos). Cerramos con un punto enano.
3a volta: *sense comptar el p.a sobre el que estem (on hem fet el punt ras), saltem 2 p.a de la volta 2, i en el següent p.a. hi teixim 5 p.a (no a sobre del p.a, sinó al llarg del punt (veure gràfic)). Fem una cadeneta i teixim 5 p.a. en el següent p.a. de la volta anterior, de la mateixa manera. Saltem 2 p.a. de la volta anterior i fem un punt baix (p.b)*. Repetim ** fins finalitzar la volta. Ens sortiran 8 punts cocodril.  En el gràfic, la tercera volta comença on he marcat amb un punt vermell.


3a vuelta: *sin contar el p.a. sobre el que estamos (donde hemos hecho el punto enano), saltamos 2 p.a. de la vuelta 2 y el siguiente p.a. tejemos 5 p.a. (no sobre el p.a., si no a lo largo del punto (ver gráfico)). Hacemos una cadeneta y de la misma manera tejemos 5 p.a. en el siguiente p.a. de la vuelta anterior. Saltamos 2 p.a. de la vuelta 2 y hacemos un punto bajo (p.b)*. Repetimos ** hasta finalizar la vuelta. Nos saldrán 8 puntos cocodrilo. En el gráfico, la tercera vuelta empieza donde está marcado con un punto rojo.
Aquest gràfic és el que seguirem durant tot el procés, però anirem fent disminucions fins passar de 8 a 2 punts cocodril.
Este es el gráfico que seguiremos durante todo el proceso, pero iremos haciendo disminuciones hasta pasar de 8 a 2 puntos cocodrilo.


4a volta: farem p.a. sobre els p.a. de la volta 2, però disminuirem per passar de 56 punts a 49 punts. Pugem amb 3 cadenetes que faran de primer p.a. de la volta 4. Els següents dos punts els teixim junts, i així passem de 2 punts de la volta 2 a 1 punt en aquesta volta. Teixim 6 p.a., cadascun sobre els p.a. de la volta 2. Els següents 2 punts els teixim junts. Teixim un altre cop 6 p.a., cadascun sobre els p.a. de la volta 2. Així fins al final de la volta. Els últims punts que no es teixiran junts en seran 5 en comptes de 6, ja que el sisè seran les 3 cadenetes inicials que hem fet. Tanquem amb punt ras.
En el gràfic he eliminat la volta 3, per tal que es vegi clar sobre quins punts de la volta 2 fem les disminucions.

4a vuelta: haremos p.a sobre los p.a de la vuelta 2, pero disminuiremos para pasar de 56 puntos a 49 puntos. Subimos con 3 cadenetas que harán de primer p.a de la vuelta 4. Los siguientes dos puntos los tejemos juntos, y así pasamos de 2 puntos en la vuelta 2 a 1 punto en esta vuelta. Tejemos 6 p.a., cada uno sobre los p.a de la vuelta 2. Los siguientes 2 puntos los tejemos juntos. Tejemos otra vez 6 p.a, y así hasta el final de la vuelta. Los últimos puntos que no se tejen juntos serán 5 en vez de 6, ya que el sexto serán las 3 cadenetas iniciales que hemos hecho. Cerramos con un punto enano.
En el gráfico he eliminado la vuelta 3, con tal de que se vea claro sobre que puntos de la vuelta 2 hacemos las disminuciones.


5a volta: igual que la volta 3, però ara ens sortiran 7 punts cocodril. Tinguem en compte que els punts que hem ajuntat per disminuir, compten com un sol punt.

5a vuelta: igual que la vuelta 3, pero ahora nos saldrán 7 puntos cocodrilo. Hay que tener en cuenta que los puntos que hemos tejido juntos para disminuir cuentan como un solo punto.6a volta: farem p.a. sobre els p.a. de la volta 4, però disminuirem per passar de 49 punts a 41 punts. Pugem amb 3 cadenetes que faran de primer p.a. de la volta 6. Els següents dos punts els teixim junts, i així passem de 2 punts de la volta 4 a 1 punt en aquesta volta. Teixim 5 p.a., cadascun sobre els p.a. de la volta 4. Els següents 2 punts els teixim junts. Teixim un altre cop 5 p.a., cadascun sobre els p.a. de la volta 4. Així fins al final de la volta. Els últims punts que no es teixiran junts en seran 4 en comptes de 5, ja que el cinquè seran les 3 cadenetes inicials que hem fet. Tanquem amb punt ras.

6a vuelta: hacemos p.a sobre los p.a de la vuelta 4, pero disminuimos para pasar de 49 a 42 puntos. Subimos con 3 cadenetas que harán de primer p.a de la vuelta 6. Los siguientes dos puntos los tejemos juntos, y así pasamos de 2 puntos en la vuelta 4 a 1 punto en esta vuelta. Tejemos 5 p.a., cada uno sobre los p.a de la vuelta 4. Los siguientes 2 puntos los tejemos juntos. Tejemos otra vez 5 p.a, y así hasta el final de la vuelta. Los últimos puntos que no se tejen juntos serán 4 en vez de 5, ya que el quinto serán las 3 cadenetas iniciales que hemos hecho. Cerramos con un punto enano.

7a volta: igual que la volta 3 i la volta 5, però ara ens sortiran 6 punts cocodril. Tinguem en compte que els punts que hem ajuntat per disminuir, compten com un sol punt.

7a vuelta: igual que la vuelta 3 y 5, pero esta vez nos saldrán 6 puntos cocodrilo. Hay que tener en cuenta que los puntos que hemos tejido juntos para disminuir cuentan como un solo punto.


8a volta: No fem disminució. Fem un p.a. a cada p.a. de la volta 6.

8a vuelta: No hacemos disminución, hacemos un p.a en cada p.a de la vuelta 6.
9a volta: igual que la volta 3, volta 5 i volta 7. Sortiran 6 punts cocodril.

9a vuelta: igual que la vuelta 3, vuelta 5 y vuelta 7. Saldrán 6 puntos cocodrilo.
10a volta: farem p.a. sobre els p.a. de la volta 8, però disminuirem per passar de 42 punts a 35 punts. Pugem amb 3 cadenetes que faran de primer p.a. de la volta 10. Els següents dos punts els teixim junts, i així passem de 2 punts de la volta 8 a 1 punt en aquesta volta. Teixim 4 p.a., cadascun sobre els p.a. de la volta 8. Els següents 2 punts els teixim junts. Teixim un altre cop 4 p.a., cadascun sobre els p.a. de la volta 8. Així fins al final de la volta. Els últims punts que no es teixiran junts en seran 3 en comptes de 4, ja que el quart serà la cadeneta inicial que hem fet. Tanquem amb punt ras.

10a vuelta: hacemos p.a sobre los p.a de la vuelta 8, pero disminuimos para pasar de 42 a 35 puntos. Subimos con 3 cadenetas que harán de primer p.a de la vuelta 10. Los siguientes dos puntos los tejemos juntos, y así pasamos de 2 puntos en la vuelta 8 a 1 punto en esta vuelta. Tejemos 4 p.a., cada uno sobre los p.a de la vuelta 8. Los siguientes 2 puntos los tejemos juntos. Tejemos otra vez 4 p.a, y así hasta el final de la vuelta. Los últimos puntos que no se tejen juntos serán 3 en vez de 4, ya que el cuarto serán las 3 cadenetas iniciales que hemos hecho. Cerramos con un punto enano.11a volta: igual que la volta 3, volta 5, volta 7 i volta 9, però ara ens sortiran 5 punts cocodril. Tinguem en compte que els punts que hem ajuntat per disminuir, compten com un sol punt.

11a vuelta: igual que la vuelta 3, vuelta 5, vuelta 7 y vuelta 9, pero ahora saldrán 5 puntos cocodrilo. Tinguem en compte que els punts que hem ajuntat per disminuir, compten com un sol punt. Hay que tener en cuenta que los puntos que hemos tejido juntos para disminuir cuentan como un solo punto.

12a volta: No fem disminució. Fem un p.a. a cada p.a. de la volta 10.12a vuelta: No hacemos disminución, hacemos un p.a en cada p.a de la vuelta 10.

13a volta: igual que la volta 3, volta 5, volta 7, volta 9 i volta 11. Sortiran 5 punts cocodril.


13a vuelta: igual que la vuelta 3, vuelta 5, vuelta 7, vuelta 9 y vuelta 11. Saldrán 5 puntos cocodrilo.
14a volta: farem p.a. sobre els p.a. de la volta 12, però disminuirem per passar de 35 punts a 28 punts. Pugem amb 3 cadenetes que faran de primer p.a. de la volta 14. Els següents dos punts els teixim junts, i així passem de 2 punts de la volta 12 a 1 punt en aquesta volta. Teixim 3 p.a., cadascun sobre els p.a. de la volta 12. Els següents 2 punts els teixim junts. Teixim un altre cop 3 p.a., cadascun sobre els p.a. de la volta 12. Així fins al final de la volta. Els últims punts que no es teixiran junts en seran 2 en comptes de 3, ja que el tercer serà la cadeneta inicial que hem fet. Tanquem amb punt ras.
14a vuelta: hacemos p.a sobre los p.a de la vuelta 12, pero disminuimos para pasar de 35 a 28 puntos. Subimos con 3 cadenetas que harán de primer p.a de la vuelta 14. Los siguientes dos puntos los tejemos juntos, y así pasamos de 2 puntos en la vuelta 12 a 1 punto en esta vuelta. Tejemos 3 p.a., cada uno sobre los p.a de la vuelta 12. Los siguientes 2 puntos los tejemos juntos. Tejemos otra vez 3 p.a, y así hasta el final de la vuelta. Los últimos puntos que no se tejen juntos serán 2 en vez de 3, ya que el tercero serán las 3 cadenetas iniciales que hemos hecho. Cerramos con un punto enano.15a volta: igual que la volta 3, volta 5, volta 7, volta 9, volta 11  i volta 13. Sortiran 4 punts cocodril.


15a vuelta: igual que la vuelta 3, vuelta 5, vuelta 7, vuelta 9, vuelta 11  y vuelta 13. Saldrán 4 puntos cocodrilo.


16a volta: No fem disminució. Fem un p.a. a cada p.a. de la volta 14.


16a vuelta: No hacemos disminución, hacemos un p.a en cada p.a de la vuelta 14.

17a volta: igual que la volta 3, volta 5, volta 7, volta 9, volta 11, volta 13  i volta 15. Sortiran 4 punts cocodril.

17a vuelta: igual que la vuelta 3, vuelta 5, vuelta 7, vuelta 9, vuelta 11, vuelta 13  y vuelta 15. Saldrán 4 puntos cocodrilo.
18a volta: farem p.a. sobre els p.a. de la volta 16, però disminuirem per passar de 28 punts a 21 punts. Pugem amb 3 cadenetes que faran de primer p.a. de la volta 18. Els següents dos punts els teixim junts, i així passem de 2 punts de la volta 16 a 1 punt en aquesta volta. Teixim 2 p.a., cadascun sobre els p.a. de la volta 16. Els següents 2 punts els teixim junts. Teixim un altre cop 2 p.a., cadascun sobre els p.a. de la volta 16. Així fins al final de la volta. Els últims punts que no es teixiran junts en seran 1 en comptes de 2, ja que el segon serà la cadeneta inicial que hem fet. Tanquem amb punt ras.


18a vuelta:hacemos p.a sobre los p.a de la vuelta 16, pero disminuimos para pasar de 28 a 21 puntos. Subimos con 3 cadenetas que harán de primer p.a de la vuelta 18. Los siguientes dos puntos los tejemos juntos, y así pasamos de 2 puntos en la vuelta 16 a 1 punto en esta vuelta. Tejemos 2 p.a., cada uno sobre los p.a de la vuelta 16. Los siguientes 2 puntos los tejemos juntos. Tejemos otra vez 2 p.a, y así hasta el final de la vuelta. Los últimos puntos que no se tejen juntos serán 1 en vez de 2, ya que el segundo serán las 3 cadenetas iniciales que hemos hecho. Cerramos con un punto enano.
19a volta: igual que la volta 3, volta 5, volta 7, volta 9, volta 11, volta 13, volta 15 i volta 17. Sortiran 3 punts cocodril.


19a vuelta: igual que la vuelta  3, vuelta 5, vuelta 7, vuelta 9, vuelta 11, vuelta 13, vuelta 15 y vuelta 17. Tendremos 3 punts cocodril.


20a volta: No fem disminució. Fem un p.a. a cada p.a. de la volta 18.

20a vuelta: No hacemos disminución, hacemos un p.a en cada p.a de la vuelta 18.21a volta: igual que la volta 3, volta 5, volta 7, volta 9, volta 11, volta 13, volta 15, volta 17 i volta 19. Sortiran 3 punts cocodril.

21a vuelta: igual que la vuelta 3, vuelta 5, vuelta 7, vuelta 9, vuelta 11, vuelta 13, vuelta 15, vuelta 17 y vuelta 19. Saldrán 3 puntos cocodrilo.22a volta: farem p.a. sobre els p.a. de la volta 20, però disminuirem per passar de 21 punts a 14 punts. Pugem amb 3 cadenetes que faran de primer p.a. de la volta 22. Els següents dos punts els teixim junts, i així passem de 2 punts de la volta 20 a 1 punt en aquesta volta. Teixim 1 p.a., sobre p.a. de la volta 20. Els següents 2 punts els teixim junts. Teixim un altre cop 1 p.a.. Així fins al final de la volta. L’últim punt no teixit junt amb un altre serà la cadeneta inicial que hem fet. Tanquem amb punt ras.
Com que els punts dibuixats al gràfic comencen a quedar molt separats degut a totes les disminucions que hem fet, he marcat la volta 22 amb color taronja.


22a vuelta:hacemos p.a sobre los p.a de la vuelta 20, pero disminuimos para pasar de 21 a 14 puntos. Subimos con 3 cadenetas que harán de primer p.a de la vuelta 22. Los siguientes dos puntos los tejemos juntos, y así pasamos de 2 puntos en la vuelta 20 a 1 punto en esta vuelta. Tejemos 1 p.a. sobre p.a de la vuelta 20. Los siguientes 2 puntos los tejemos juntos. Tejemos otra vez 1 p.a, y así hasta el final de la vuelta. El último punto no tejido serán las 3 cadenetas iniciales que hemos hecho. Cerramos con un punto enano.
Como los puntos en el gráfico empiezan a quedar muy separados debido a todas las disminuciones que hemos hecho, he marcado la vuelta 22 en color naranja.23a volta: igual que la volta 3, volta 5, volta 7, volta 9, volta 11, volta 13, volta 15, volta 17, volta 19 i volta 21. Sortiran 2 punts cocodril.

23a vuelta: igual que la vuelta 3, vuelta 5, vuelta 7, vuelta 9, vuelta 11, vuelta 13, vuelta 15, vuelta 17, vuelta 19 y vuelta 21. Tendremos 2 puntos cocodrilo.


24a volta: No fem disminució. Fem un p.a. a cada p.a. de la volta 22.

24a vuelta: No hacemos disminución, hacemos un p.a en cada p.a de la vuelta 22.25a volta: fem 3 punts rasos (per no fer els 2 punts cocodril just sobre els de la volta 23) i fem el mateix que a la volta 3, volta 5, volta 7, volta 9, volta 11, volta 13, volta 15, volta 17, volta 19, volta 21 i volta 23. Sortiran 2 punts cocodril.

25a vuelta: hacemos 3 puntos enanos (para no hacer los 2 puntos cocodrilo justo encima de los de la vuelta 23) y hacemos los mismo que en la vuelta 3, vuelta 5, vuelta 7, vuelta 9, vuelta 11, vuelta 13, vuelta 15, vuelta 17, vuelta 19, vuelta 21 y vuelta 23. Saldrán 2 puntos cocodrilo.
26a volta: per fer el pic de l’arbre, teixim juntes totes les parelles dels 14 punts de la volta 24. Quedaran 7 punts que unim amb un punt ras.

26a vuelta: para hacer el pico del árbol, tejemos juntas todas las parejas de los 14 puntos de la vuelta 24. Quedarán 7 puntos que unimps con un punto enano.


I aquest és el resultat final!! Jo, a més li he cosit unes boletes per fer-lo encara més nadalenc!

Y este es el resultado final!! Yo, además, le he cosido unas bolitas para hacerlo aún más navideño!
dimecres, 12 de novembre de 2014

Arbre de Nadal / Árbol de NavidadD'aquí res ens plantem a Nadal, i per això, avui estrenem la secció "Dimecres de Nadal"! En aquesta secció, cada dimecres trobareu una nova idea decorativa de Nadal per teixir a ganxet. Avui comencem amb un senzill arbre de Nadal, que tant pot servir per decorar el vostre arbre, com per decorar alguna paret o porta, etc.

En nada y menos nos plantamos a Navidad, y por este motivo hoy estrenamos la sección "Miércoles de Navidad"! En esta sección, cada miércoles encontraréis una nueva idea decorativa de Navidad para tejer a ganchillo. Hoy empezamos con un sencillo árbol de Navidad, que tanto os puede servir para decorar vuestro árbol, como para decorar alguna pared o puerta, etc.
Aquest és el gràfic a seguir. Jo he utilitzat un ganxo del 4, i la llargada de l'arbre és de 12 cm.

Este es el gráfico a seguir. Yo he utilizado un gancho del 4, y el largo del árbol es de 12 cm.
I aquesta és una idea de com podem utilitzar-los per guarnir. Jo els he posat penjats sota una lleixa del menjador:
Y esta es una idea de como podemos utilizarlos para decorar. Yo los he puesto colgados bajo una estantería del comedor:


Espero que us hagi agradat i que us animeu a provar-ho! Fins dimecres que ve!
Espero que os haya gustado y que os animéis a probarlo! Hasta el miércoles que viene!