dilluns, 15 de desembre de 2014

Punt en V / Punto en V


Tornem als tutorials de dilluns, avui amb el punt en V, un punt molt bonic i molt senzill de fer!

Volvemos a los tutoriales del lunes, hoy con el punto en V, un punto muy bonito y muy sencillo de hacer!

Comencem fent un número parell de cadeneta. En el aquest cas he fet 30 cadenetes.

Empezamos haciendo un número par de cadenetas. En este caso, he hecho 30 cadenetas. 


Volta 1: Fem un punt alt a la quarta cadeneta des del ganxo. D'aquesta manera les últimes 3 cadenetes  de les 30 serveixen de primer punt alt de la primera volta, i així hem fet 2 punts alts a l'inici de la volta. Saltem una cadeneta, i a la següent hi teixim 2 punts alts. Tornem a saltar una cadeneta, i a la següent, 2 punts alts. Així fins el final de la volta.
Vuelta 1: Hacemos un punto alto en la cuarta cadeneta des del gancho. De esta manera las últimas 3 cadenetas  de las 30 sirven de primer punto alto de la primera vuelta, y así hemos hecho 2 puntos altos en el inicio de la vuelta. Saltamos una cadeneta, y a la siguiente tejemos 2 puntos altos. Volvemos a saltar una cadeneta, y a la siguiente, 2 puntos altos. Así hasta el final de la vuelta.

Volta 2 i totes les següents: canviem de color. Pugem amb una cadeneta i fem 2 punts alts al mig de les V que hem fet a la volta anterior.


Vuelta 2 y todas las siguientes: cambiamos de color. Subimos con una cadeneta y hacemos 2 puntos altos en medio de todas las V que hemos hecho en la vuelta anterior.

I així continuem fins al llarg desitjat!
I así continuamos hasta el largo deseado!Fins dilluns que ve!!
Hasta el lunes siguiente!!


dimecres, 3 de desembre de 2014

Estrelles / Estrellas

Avui aprendrem a teixir unes senzilles estrelles que ens poden servir per penjar a l'arbre de Nadal o per decorar les parets durant les festes nadalenques. En aquesta foto podeu veure que es poden fer de varis materials i tamanys (llana, cotó, trapillo).

Hoy aprenderemos a tejer unas sencillas estrellas que nos pueden servir para colgar en el árbol de Navidad o bien para decorar paredes durante las fiestas navideñas. En esta foto podéis ver que se pueden hacer de varios materiales y tamaños (lana, algodón, trapillo).


Què necessitem? Que necesitamos?

- llana, cotó, trapillo o qualsevol cosa que es pugui teixir / lana, algodón, trapillo o cualquier cosa que se pueda tejer
- ganxo segons el gruix de la llana / gancho acorde al grosor de la lana
- tisores / tijeras

1. Comencem fent 6 cadenetes i tancant-les amb un punt ras.

1. Empezamos haciendo 6 cadenetas y cerrándolas con un punto enano.
2. Pugem amb 2 cadenetes que faran de primer punt de la volta, i fem 14 punts baixos (total 15 punts). Tanquem amb un punt ras.

2. Subimos con 2 cadenetas que harán de primer punto de la vuelta, y hacemos 14 puntos bajos (total 15 puntos). Cerramos con un punto enano.

3. Pugem amb 7 cadenetes (1), fem un punt baix a la tercera cadeneta des del ganxo (2), fem un punt mig alt a la següent cadeneta (3), fem un punt alt a la següent (4), fem un punt doble alt a l'última cadeneta (5), i tanquem amb un punt ras al cercle de punts baixos, saltant 2 punts baixos des d'on hem pujat amb les 7 cadenetes (6). Repetim aquest procés 4 cops més, fins a tenir 5 puntes de l'estrella.
3. Subimos con 7 cadenetas (1), hacemos un punto bajo en la tercera cadeneta des del gancho (2), hacemos un punto medio alto en la siguiente cadeneta (3), hacemos un punto alto en la siguiente (4), hacemos un punto doble alto en la última cadeneta (5), y cerramos con un punto enano en el círculo de puntos bajos, saltando 2 puntos bajos desde donde hemos subido con las 7 cadenetas (6). Repetimos este proceso 4 veces más, hasta tener 5 puntas de la estrella.I estrella acabada!!
Y estrella acabada!!


Fins dimecres que ve!!
Hasta el miércoles siguiente!!

dilluns, 1 de desembre de 2014

Punt en zig zag / Punto en zig zag

Doncs ja és dilluns, i avui publico el tutorial d'un nou punt: el punt en zig zag. Hi ha moltes maneres de teixir en zig zag en ganxet, jo aquí us ensenyo una d'elles. Tots els punts que necessitem són cadeneta i punt alt. Aprendrem també a canviar de color, i a augmentar i disminuir, que és el que fa que el teixit es converteixi en ones.

Pues ya es lunes, y hoy publico el tutorial de un nuevo punto: el punto en zig zag. Hay muchas maneras de tejer en zig zag en ganchillo, yo aquí os enseño una de ellas. Todos los puntos que necesitamos son cadeneta y punto alto. Aprenderemos también a cambiar de color, y a aumentar y disminuir, que es lo que hace que el tejido se convierta en ondas.


Què necessitem? Que necesitamos?

- llana de 2 o més colors / lana de 2 o más colores
- ganxo segons el gruix de la llana / gancho acorde al grosor de la lana
- tisores / tijeras

            
             Aquests són els punts que utilitzarem:
             Estos son los puntos que utilizaremos:


Per començar hem de teixir un múltiple de 14 cadenetes. Cada 14 punts obtindrem una ona. Jo l'he fet de 56 cadenetes (4 ones).
Para empezar, tejemos un múltiple de 14 cadenetas. Cada 14 puntos obtenemos una onda. Yo la he hecho de 56 cadenetas (4 ondas).Ara fem 3 cadenetes més que faran de primer punt alt de la següent volta i fem un punt alt a la quarta cadeneta des del ganxo. Seguidament fem 1 punt alt a cadascuna de les següents 4 cadenetes. Fins aquí tenim 6 punts. Ara fem una disminució d'1 punt, una altra disminució d'1 punt, 1 punt alt a les següents 4 cadenetes, un augment, un augment, 1 punt alt a les següents 4 cadenetes, una disminució d'1 punt, una altra disminució d'1 punt, i així fins al final, on ens sobra un punt: teixim 2 punts alts sobre aquest punt (augment). 

Ahora hacemos 3 cadenetas más que harán de primer punto alto de la siguiente vuelta y hacemos un punto alto en la cuarta cadeneta des del gancho. Seguidamente hacemos 1 punto alto en cada una de las siguientes 4 cadenetas. Hasta aquí tenemos 6 puntos. Ahora hacemos una disminución de 1 punto, otra disminución de 1 punto, 1 punto alto en las siguientes 4 cadenetas, un aumento, un aumento, 1 punto alto en las siguientes 4 cadenetas, una disminución de 1 punto, otra disminución de 1 punto, y así hasta el final, donde nos sobre un punto: tejemos 2 puntos altos sobre este punto (aumento).Com disminuim un punt?
Es tracta de passar de 2 punts de la volta anterior a 1 punt a la volta actual. Comencem fent un punt alt sobre un punt, però no el tanquem, ens queden 2 loops sobre el ganxo. Passem a teixir un punt alt en el següent punt, però tampoc el tanquem, ens queden 3 loops sobre el ganxo. Tanquem els dos punts junts.

Como disminuimos un punto?
Se trata de pasar de 2 puntos de la vuelta anterior a 1 punto en la vuelta actual. Empezamos haciendo un punto alto sobre un punto, pero no lo cerramos, nos quedan 2 loops sobre el gancho. Pasamos a tejer un punto alto en el siguiente punto, pero tampoco lo cerramos, nos quedan 3 loops sobre el gancho. Cerramos los dos puntos juntos.Com augmentem un punt?
Per augmentar un punt respecte la volta anterior només hem de teixir dos punts sobre el mateix punt.

Como aumentamos un punto?
Para aumentar un punto respecto la vuelta anterior solo tenemos que tejer dos puntos sobre el mismo punto.Totes les voltes seguiran aquest mateix patró: Pugem amb 3 cadenetes que faran de primer punt de la volta, fer un punt alt sobre el primer punt de la volta anterior, fer 1 punt alt a cadascuna de les següents 4 cadenetes, una disminució d'1 punt, una altra disminució d'1 punt, 1 punt alt a les següents 4 cadenetes, un augment, un augment, 1 punt alt a les següents 4 cadenetes, una disminució d'1 punt, una altra disminució d'1 punt, i així fins al final, on ens sobra un punt: teixim 2 punts alts sobre aquest punt (augment).

Todas las vueltas seguirán este mismo patrón: Subimos con 3 cadenetas que harán de primer punto de la vuelta, hacer un punto alto sobre el primer punto de la vuelta anterior, 1 punto alto en cada una de las siguientes 4 cadenetas, una disminución de 1 punto, otra disminución de 1 punto, 1 punto alto en las siguientes 4 cadenetas, un aumento, un aumento, 1 punto alto en las siguientes 4 cadenetas, una disminución de 1 punto, otra disminución de 1 punto, y así hasta el final, donde nos sobre un punto: tejemos 2 puntos altos sobre este punto (aumento).I així successivament fins arribar al llarg desitjat.
Y así sucesivamente hasta lograr el largo deseado. 


Per aquest tutorial jo he utilitzat 2 colors, que he anat alternant cada dues voltes. Al gust de cadascú, es pot canviar de color cada volta, cada dues, cada tres, etc, fins i tot utilitzar molts colors diferents. 

Para este tutorial yo he usado 2 colores, que he alternado cada dos vueltas. Al gusto de cada uno, se puede cambiar de color a cada vuelta, cada dos, cada tres, etc, incluso utilizar muchos colores diferentes.
Per canviar de color hi ha moltes maneres. Jo el que faig quan acabo la volta és agafar loop de la llana de color nou i la passo pel loop que tenia al ganxo de la llana del color antic. En el cas del tutorial d'avui, després he teixit les 3 cadenetes inicials de la volta, he girat el teixit, i he seguit fent els punts que tocaven, amagant el fil sobrant de les dues llanes enmig dels punts que anava teixint.

Para cambiar de color hay muchas maneras. Yo lo que hago cuando acabo la vuelta es coger un loop de la lana del color nuevo y pasarlo por el loop que tenía en el gancho de la lana de color antiguo. En el caso del tutorial de hoy, después he tejido las 3 cadenetas iniciales de la vuelta, he girado el tejido y he seguido tejiendo los puntos que tocaban, escondiendo el hilo sobrante de las dos lanas en medio de los puntos que iba tejiendo.I aquest és el resultat! Fins la setmana que ve, amb un nou punt!
Y este es el resultado! Hasta la semana que viene, con un nuevo punto!

dimecres, 26 de novembre de 2014

Floc de neu / Copo de nieve
Llancem avui el tercer tutorial de Nadal: un floc de neu fet amb ganxet. Jo he utilitzat llana blanca i ganxo de 4mm. Amb aquest ganxo i seguint els gràfics, us sortirà un floc d'uns 10cm.Lanzamos hoy el tercer tutorial de Navidad: un copo de nieve hecho con ganchillo. He utilizado lana blanca y un gancho de 4mm. Con este gancho y siguiendo los gráficos, os saldrá un copo de unos 10cm.


Volta 1: teixim 5 cadenetes i tanquem amb un punt ras.
Vuelta 1: tejemos 5 cadenetas y cerramos con un punto raso.


Volta 2: teixirem al voltant del cercle que hem fet a la volta 1. Pugem amb 3 cadenetes que faran de primer punt alt de la volta, fem 2 punts alts i 3 cadenetes. Fem *3 punts alts i 3 cadenetes*. Repetim** 4 cops més i tanquem amb un punt ras a la cadeneta superior de les 3 cadenetes inicials. 

Vuelta 2: tejeremos alrededor del círculo que hemos hecho en la vuelta 1. Subimos con 3 cadenetas que harán de primer punto alto de la vuelta, hacemos 2 puntos altos y 3 cadenetas. Hacemos*3 puntos altos y 3 cadenetas*. Repetimos** 4 veces más y cerramos con un punto enano en la cadeneta superior de las 3 cadenetas iniciales. Volta 3: pugem amb 3 cadenetes que faran d'últim punt de la volta. Fem una altra cadeneta que serà un espai. *A l'espai de 3 cadenetes de la volta anterior hi teixim 3 punts alts, 3 cadenetes i 3 punts alts. Fem una cadeneta que farà d'espai*. Repetim ** 4 vegades. A les últimes 3 cadenetes de la volta anterior hi teixim 3 punts alts, 3 cadenetes i 2 punts alts. Tanquem amb punt ras a la cadeneta superior de les 3 cadenetes inicials que hem fet, i que són l'últim punt de la volta.


Vuelta 3: subimos con 3 cadenetas que harán de último punto de la vuelta. Hacemos otra cadeneta que será un espacio. *En el espacio de 3 cadenetas de la vuelta anterior tejemos 3 puntos altos, 3 cadenetas y 3 puntos altos. Hacemos una cadeneta que hará de espacio*. Repetimos ** 4 veces. En las últimas 3 cadenetas de la vuelta anterior tejemos 3 puntos altos, 3 cadenetas y 2 puntos altos. Cerramos con un punto enano en la cadeneta superior de las 3 cadenetas iniciales que hemos hecho y que son el último punto de la vuelta.Volta 4: Des d'on hem tancat amb punt ras a la volta anterior, fem 5 punts rasos fins a arribar al primer espai de 3 cadenetes de la volta anterior. Pugem amb 3 cadenetes que faran de primer punt i fem 2 punts alts, 3 cadenetes i 3 punts alts. *Seguidament fem 7 punts rasos fins a situar-nos a l'espai de 3 cadenetes següent i pugem amb 3 cadenetes que faran de primer punt, fem 2 punts alts, 3 cadenetes i 3 punts alts*. Repetim ** 4 vegades i ja hem acabat el floc de neu!Vuelta 4: Desde donde hemos cerrado con un punto enano en la vuelta anterior, hacemos 5 puntos enanos hasta llegar al primer espacio de 3 cadenetas de la vuelta anterior. Subimos con 3 cadenetas que harán de primer punto y hacemos 2 puntos altos, 3 cadenetas y 3 puntos altos. *Seguidamente hacemos 7 puntos enanos hasta situarnos en el espacio de 3 cadenetas siguiente y subimos con 3 cadenetas que harán de primer punto, hacemos 2 puntos altos, 3 cadenetas y 3 puntos altos*. Repetimos ** 4 veces y ya hemos acabado el copo de nieve!


Podem utilitzar-los per decorar qualsevol cosa: una porta, una finestra, unes estanteries etc. Jo personalment els utilitzaré per decorar l'arbre de Nadal!

Podemos utilizarlos para decorar cualquier cosa: una puerta, una ventanam unas estanterías, etc. Yo personalmente los utilizaré para decorar el árbol de Navidad!

dilluns, 24 de novembre de 2014

Punt cistell / punto cesta

Avui dilluns estrenem la secció "A punt per dilluns!". Cada dilluns publicaré un tutorial d'un punt de ganxet diferent, per donar idees i animar-vos a provar punts nous. Estrenem la secció amb el punt cistell.

Hoy lunes estrenamos la sección "A punto para lunes!". Cada lunes publicaré un tutorial de un punto de ganchillo diferente, para daros ideas y animaros a probar puntos nuevos. Nos estrenamos con el punto cesta.


Per teixir aquest punt hem de tenir en compte que el nombre de punts ha de ser múltiple de 4, + 2. Per fer aquesta mostra, jo he teixit 26 punts (4x6, +2).

Para tejer este punto tenemos que tener en cuenta que el número de puntos tiene que ser múltiple de 4, +2. Para tejer esta muestra, yo he tejido 26 puntos (4x6, +2).
            Volta 1: teixim 26 cadenetes.
            Vuelta 1: tejemos 26 cadenetas.
Volta 2: teixim 3 cadenetes que faran del primer punt alt de la segona volta, girem el teixit i després teixim 25 punts alts (p.a). Així obtindrem 26 p.a.

Vuelta 2: tejemos 3 cadenetas que harán del primer punto alto de la segunda vuelta, giramos el tejido y después tejemos 25 puntos altos (p.a). Así obtendremos 26 p.a.Volta 3: pugem amb 3 cadenetes i girem el teixit. En els següents 4 punts *teixim 4 p.a. en relleu per davant i seguidament 4 p.a. en relleu per darrera*. Repetim ** 2 cops més. A l'últim punt hi fem un punt alt.

Vuelta 3: subimos con 3 cadenetas y giramos el tejido. En los siguientes 4 puntos *tejemos 4 p.a. en relieve por delante y seguidamente 4 p.a. en relieve por detrás*. Repetimos ** 2 veces más. En el último punto hacemos un punto alto.
Volta 4: pugem amb 3 cadenetes i girem el teixit. Els següents 4 punts que ens queden exposats estaven teixits a la volta anterior per davant, per tant ara tornem a *teixir 4 p.a. en relleu per davant i seguidament 4 p.a. en relleu per darrera*. Repetim ** 2 cops més. A l'últim punt hi fem un punt alt.


Vuelta 4: subimos con 3 cadenetas y giramos el tejido. Los siguientes 4 puntos que nos quedan expuestos estaban tejidos en la vuelta anterior por delante, así que ahora volvemos a *tejer 4 p.a. en relieve por delante y seguidamente 4 p.a. en relieve por detrás*. Repetimos ** 2 veces más. En el último punto hacemos un punto alto.
Volta 5: igual que la volta 4: pugem amb 3 cadenetes i girem el teixit. Els següents 4 punts que ens queden exposats estaven teixits a la volta anterior per davant, per tant ara tornem a *teixir 4 p.a. en relleu per davant i seguidament 4 p.a. en relleu per darrera*. Repetim ** 2 cops més. A l'últim punt hi fem un punt alt. 

Vuelta 5: igual que la vuelta 4: subimos con 3 cadenetas y giramos el tejido. Los siguientes 4 puntos que nos quedan expuestos estaban tejidos en la vuelta anterior por delante, así que ahora volvemos a *tejer 4 p.a. en relieve por delante y seguidamente 4 p.a. en relieve por detrás*. Repetimos ** 2 veces más. En el último punto hacemos un punto alto.Volta 6: pugem amb 3 cadenetes i girem el teixit. Els següents 4 punts que ens queden exposats estaven teixits a la volta anterior per davant. Ara canviem i *teixim 4 p.a. en relleu per darrera i seguidament 4 p.a. en relleu per davant*. Repetim ** 2 cops més. A l'últim punt hi fem un punt alt.

Vuelta 6: subimos con 3 cadenetas y giramos el tejido. Los siguientes 4 puntos que nos quedan expuestos estaban tejidos en la vuelta anterior por delante. Ahora cambiamos y *tejemos 4 p.a. en relieve por detrás y seguidamente 4 p.a. en relieve por delante*. Repetimos ** 2 veces más. En el último punto hacemos un punto alto.


Voltes 7 i 8: igual que la volta 6: pugem amb 3 cadenetes i girem el teixit. Els següents 4 punts que ens queden exposats estaven teixits a la volta anterior per darrera, per tant ara tornem a *teixir 4 p.a. en relleu per darrera i seguidament 4 p.a. en relleu per davant*. Repetim ** 2 cops més. A l'últim punt hi fem un punt alt.

Vueltas 7 y 8: igual que la vuelta 6: subimos con 3 cadenetas y giramos el tejido. Los siguientes 4 puntos que nos quedan expuestos estaban tejidos en la vuelta anterior por detrás, así que ahora volvemos a *tejer 4 p.a. en relieve por detrás y seguidamente 4 p.a. en relieve por delante*. Repetimos ** 2 veces más. En el último punto hacemos un punto alto.

Volta 9: igual que les voltes 3,4 i 5. Pugem amb 3 cadenetes i girem el teixit. Els següents 4 punts que ens queden exposats estaven teixits a la volta anterior per darrera. Ara canviem i *teixim 4 p.a. en relleu per davant i seguidament 4 p.a. en relleu per darrera*. Repetim ** 2 cops més. A l'últim punt hi fem un punt alt.


Vuelta 9:
 igual que las vueltas 3, 4 y 5. Subimos con 3 cadenetas y giramos el tejido. Los siguientes 4 puntos que nos quedan expuestos estaban tejidos en la vuelta anterior por detrás. Ahora cambiamos y *tejemos 4 p.a. en relieve por delante y seguidamente 4 p.a. en relieve por detrás*. Repetimos ** 2 veces más. En el último punto hacemos un punto alto.


Voltes 10 i 11: igual que la volta 9: pugem amb 3 cadenetes i girem el teixit. Els següents 4 punts que ens queden exposats estaven teixits a la volta anterior per davant, per tant ara tornem a *teixir 4 p.a. en relleu per davant i seguidament 4 p.a. en relleu per darrera*. Repetim ** 2 cops més. A l'últim punt hi fem un punt alt.

Vueltas 10 y 11: igual que la vuelta 9: subimos con 3 cadenetas y giramos el tejido. Los siguientes 4 puntos que nos quedan expuestos estaban tejidos en la vuelta anterior por delante, así que ahora volvemos a *tejer 4 p.a. en relieve por delante y seguidamente 4 p.a. en relieve por detrás*. Repetimos ** 2 veces más. En el último punto hacemos un punto alto.

A partir d'aquí, continuem fins que obtinguem el llarg desitjat. Espero que us hagi agradat! Fins dilluns que ve!
A partir de aquí continuamos hasta obtener el largo deseado. Espero que os haya gustado! Hasta el lunes que viene!