dilluns, 13 d’abril de 2015

Punt bombolla / Punto burbuja

A punt per dilluns? Doncs avui toca tutorial del punt bombolla! És un punt que a mi m'encanta i estic pensant de fer-me un bolso de bombolletes! Preparats per aprendre com el fem?

A punto para lunes? Pues hoy toca tutorial del punto burbuja! Es un punto que a mi me encanta y estoy pensando hacerme un bolso de burbujitas! Preparados para aprender a hacerlo?


Quins punts utilitzarem? Que puntos usaremos?
Doncs comencem fent una cadeneta de número parell, Jo he fet una cadeneta de 30 punts, amb llana i agulla de 4 mm.


Pues empezamos haciendo una cadeneta de número par. Yo he hecho una cadeneta de 30 puntos, con lana y aguja de 4 mm.

Volta 1: fem un punt baix (pb) a la tercera cadeneta des del ganxo (les 2 primeres cadenetes fan de primer pb). Seguim fent pb a tots els punts de la cadeneta.

Vuelta 1: hacemos un punto bajo (pb) en la tercera cadeneta des del gancho (las 2 primeras cadenetas hacen de primer pb). Seguimos haciendo pb en todos los puntos de la cadeneta.


Volta 2: (a) pugem fent 3 cadenetes i (b) en el mateix primer punt de la volta anterior fem 4 punts alts (pa) que no tancarem individualment, (c) sinó tots junts al final. *(d) Seguidament fem un pb al següent punt de la volta anterior, (e) i seguim fent 5 pa sense tancar, (f) que tanquem junts al final*. Repetim ** fins al final. 

Vuelta 2: (a) subimos haciendo 3 cadenetas y (b) en el mismo primer punto de la vuelta anterior hacemos 4 puntos altos (pa) que no cerraremos individualmente, (c) sino todos juntos al final. *(d) Seguidamente hacemos un pb en el siguiente punto de la vuelta anterior, (e) y seguimos haciendo 5 pa sin cerrar, (f) que cerraremos juntos al final*. Repetimos ** hasta el final. 


Així ens queda la segona volta, per davant i per darrera:
Así nos queda la segunda vuelta, por delante y por detrás:
Volta 3: (a) fem una cadeneta d'un punt i agafant els punts que ens queden sobre les bombolles, (b) tornem a fer pb a tots els punts.

Vuelta 3: (a) hacemos una cadeneta de 1 punto y cogiendo los puntos que nos quedan encima de la burbujas, (b) volvemos a hacer pb en todos los puntos
Volta 4: igual que la volta 2 però pugem amb una cadeneta i al primer punt fem un pb. En el segon punt fem la primera bombolla i així les bombolles quedaran intercalades respecte les de la volta 2. 


Vuelta 4: igual que la vuelta 2 pero subimos con una cadeneta y en el primer punto hacemos un pb. En el segundo punto hacemos la primera burbuja y así las burbujas quedarán intercaladas con respecto las de la vuelta 2. 


Volta 5: igual que volta 3.
Vuelta 5: igual que vuelta 3.
Volta 6: igual que la volta 2.
Vuelta 6: igual que la vuelta 2.

Continuem repetint de la volta 3 a la 6, fins tenir el llarg desitjat. En el cas d'aquesta mostra teixida amb llana i agulla de 4 mm, i fent 10 voltes (5 files de bombolles), obtenim un teixit de 23 x 8 cm.

Continuamos repitiendo de la vuelta 3 a la 6 hasta tener el largo deseado. En el caso de esta muestra tejida con lana y aguja de 4 mm, y haciendo 10 vueltas (5 filas de burbujas), obtenemos un tejido de 23 x 8 cm.Cap comentari:

Publica un comentari