dissabte, 8 de novembre de 2014

Bufanda bàsica amb teler

 Hola de nou! Avui us presento el meu primer projecte teixit amb teler rectangular: una bufanda. M'ha agradat molt, és molt senzill i a més a més molt ràpid de fer. A més de fer la bufanda, m'he animat a fer un fototutorial per compartir amb vosaltres. A veure si també us hi animeu!

Hola de nuevo! Hoy os presento mi primer proyecto tejido con telar rectangular: una bufanda. Me ha gustado mucho, es muy sencillo y además es muy rápido de hacer. Además de hacer la bufanda, me he animado a hacer un fototutorial para compartir con vosotros. A ver si os animáis también!


 


 Material necessari / Material necesario:
- teler rectangular / Telar rectangular
- ganxo pel teler / gancho para el telar
- ganxo de fer ganxet / gancho de ganchillo
- llana / lana
- tisores / tijeras

1. Fem un nus correder a la llana, el posem a un piló d'un extrem del teler i l'estrenyem.
1. Hacemos un nudo corredero en la lana, lo ponemos en un pilón de un extremo del telar y lo apretamos.2. Agafem la llana i fem el següent dibuix al voltant dels pilons. Jo he fet servir 12 pilons per línia, i així queda un ample de bufanda d'uns 15 cm. Quan acabem, baixem la llana a la part inferior dels pilons.
2. Cogemos la lana y hacemos el siguiente dibujo alrededor de los pilones. Yo he utilizado 12 pilones por línea, y así queda una ancho de bufanda de unos 15 cm. Cuando acabamos, bajamos la lana a la parte inferior de los pilones.3.  Un cop hem baixat la llana, tornem a fer el mateix dibuix al voltant dels pilons, ara en sentit invers. D'aquesta manera ens queda el mateix dibuix a la part inferior i a la part superior dels pilons.
3. Una vez hemos bajado la lana, volvemos a hacer el mismo dibujo alrededor de los pilones, ahora en sentido contrario. De esta manera nos queda el mismo dibujo en la parte inferior y en la superior de los pilones.


  

4. Ara, amb el ganxo del teler, fem passar els punts inferiors per sobre dels superiors, treient-los dels pilons. Ho fem per les dues línies de pilons del teler.                                                                      
 4. Ahora, con el gancho del telar, hacemos pasar los puntos inferiores por encima de los superiores, sacándolos de los pilones. Lo hacemos para las dos líneas de pilones del telar.5. Tornem a baixar els punts a la part inferior dels pilons. Quan el teixit comenci a sortir per la part inferior del teler, és important que després de baixar els punts, estirem la part teixida per sota; d'aquesta manera els punts sortiran més homogenis entre ells.
5. Volvemos a bajar los puntos a la parte inferior de los pilones. Cuando el tejido empiece a salir por la parte inferior del telar, es importante que después de bajar los puntos, tiremos hacía abajo la parte tejida; de esta manera los puntos saldrán más homogeneos entre ellos.
6. Seguim el mateix procediment fins a la llargada de bufanda desitjada. En el meu cas, l'he fet de 1,60m.

6. Seguimos el mismo procedimiento hasta el largo de bufanda deseado. En mi caso, la he hecho de 1,60m.


7. Quan ja tenim el llarg desitjat, hem de rematar la bufanda per l'extrem final. Amb el ganxo del teler treiem la llana del piló més extrem a on hem acabat la volta, és a dir, a l'extrem oposat d'on ens queda la llana sobrant. Seguidament treiem el del piló de davant i passem aquest últim per dins del primer. Treiem el ganxo i el girem dins d'aquest loop i treiem el del piló número 3, i el passem pel loop que ens quedava. Tornem a girar el ganxo, i ara treiem i passem el del número 4, i així fins arribar al final. Per l'últim loop hi passem el tros de llana sobrant. Finalment amaguem la llana entre els punts.

7. Cuando ya tenemos el largo deseado, tenemos que rematar la bufanda por el extremo final. Con el gancho del telar sacamos la lana del pilón más alejado a donde hemos acabado la vuelta, es decir, el extremo opuesto a donde nos queda la lana sobrante. Seguidamente, sacamos la del pilón de enfrente y la pasamos por dentro del primero. Sacamos el gancho y lo pasamos desde el otro lado, en dirección al pilón 3, y pasamos este por dentro del loop que nos quedaba. Volvemos a girar el gancho, y sacamos y pasamos el del pilón 4, y así hasta llegar al final. Por el último loop pasaremos la hebra restante. Finalmente, esconderemos esta entre los puntos.
8. Ara rematem l'extrem inicial de la bufanda. Ho fem de la mateixa manera que l'extrem final, però sense haver de treure els punts dels pilons.
8. Ahora rematamos el extremo inicial de la bufanda. Lo hacemos de misma forma que el extremo final, pero sin tener que sacar los puntos de los pilones.


Us poso aquest també aquest link de youtube d'un tutorial on explica com fer el remat inicial.
Os pongo también este link de youtube de un tutorial donde explica como hacer el remate inicial.

http://www.youtube.com/watch?v=mSyqgSE42eo

Aquest és el resultat:
Este es el resultado: 
 
Es pot deixar la bufanda així, o bé afegir-hi serrells. A mi personalment, m'agrada més amb serrells.
Se puede dejar la bufanda así o añadirle flecos. A mi personalmente, me gusta más con flecos.9. Tallem trossos de la mateixa llana amb la que hem fet la bufanda, més o menys del doble de llarg de com volem que siguin els serrells.

9. Cortamos trozos de la misma lana con la que hemos hecho la bufanda, más o menos el doble de largo de como queremos que sean los flecos.10. Dobleguem 3 tires de llana pel mig i amb un ganxo de ganxet les passem pel punt d'un dels extrems. Seguidament passem els extrems lliures pel loop i estirem.
10. Doblamos 3 tiras de lana por la mitad y con un gancho de ganchillo los pasamos por el punto de uno de los extremos. Seguidamente pasamos los extremos libres por el loop y tiramos.11. Repetim el punt 10 al llarg de tot l'ample de la bufanda, i pels dos extrems d'aquesta.
11. Repetimos el punto 10 a lo largo de tot el ancho de la bufanda, y por los dos extremos de ésta.


I ja tenim acabada una bufanda, just a temps pel fred que arriba!
Y ya tenemos acabada una bufanda, justo a tiempo para el frío que empieza!

Cap comentari:

Publica un comentari