dilluns, 11 de maig de 2015

Punt petxina / Punto concha


Avui tornem amb un tutorial per aprendre a fer el punt petxina. És molt senzill i queda molt bonic. Per fer aquest punt podem utilitzar de dos a infinits colors diferents. Per aquest tutorial jo he utilitzat 3 colors.

Hoy volvemos con un tutorial para aprender a hacer el punto concha. Es muy sencillo y queda muy bonito. Para hacer este punto podemos utilizar de dos a infinitos colores. Para este tutorial yo he utilizado 3 colores.

  • Aquest és el material que necessitem / Este es el material que necesitamos:


  • I aquests els punts que farem servir / Y esos los puntos que usaremos:Comencem fent 50 cadenetes. Empezamos haciendo 50 cadenetas.


Volta 1: fem un punt baix (pb) a la segona cadeneta des del ganxo. *Saltem dues cadenetes i fem 5 punts alts (pa) a la següent cadeneta. Tornem a saltar 2 cadenetes i fem un pb*. Repetim ** fins al final de la volta.

Vuelta 1: hacemos un punto bajo (pb) en la segunda cadeneta des del gancho. *Saltamos dos cadenetas y hacemos 5 puntos altos (pa) en la siguiente cadeneta. Volvemos a saltar 2 cadenetas y hacemos un pb*. Repetimos ** hasta el final de la vuelta.
Volta 2: Canviem de color i pugem amb 3 cadenetes i fem 2 pa en el primer punt de la volta anterior. *Fem un pb al tercer pa de la petxina de la volta anterior. Seguidament fem 5 pa en el pb de la volta anterior*.  Repetim ** fins al final de la volta, amb l'excepció que a l'últim pb de la volta anterior i teixim 3 pa, en comptes 5.

Vuelta 2: Cambiamos de color y subimos con 3 cadenetas y hacemos 2 pa en el primer punto de la vuelta anterior. *Hacemos un pb en el tercer pa de la concha de la vuelta anterior. Seguidamente hacemos 5 pa en el pb de la vuelta anterior*.  Repetimos ** hasta el final de la vuelta, con la excepción que en el último pb de la vuelta anterior tejemos 3 pa, en vez de 5.


Volta 3: Canvi de color. Bàsicament repetim la volta 1, l'única diferència és que el primer pb que fem, no el fem sobre una cadeneta, sinó sobre el primer pa de la volta anterior. 

Vuelta 3: Cambio de color. Básicamente repetimos la vuelta 1, la única diferencia es que el primer pb que hacemos, no lo hacemos sobre una cadeneta, sino sobre el primer pa de la vuelta anterior. 


 A partir d'aquí ja es tracta d'anar repetint les voltes 2 i 3 fins al llarg desitjat.
A partir de aquí repetimos las vueltas 2 y 3 hasta el largo deseado.

Per aquest tutorial he utilizat llana i agulla de 4mm. Començant amb 50 cadenetes i fent 9 voltes, s'obté una mostra de 29 cm d'ample i 9 cm de llarg.

Para este tutorial he utilizado lana y aguja de 4mm. Empezando con 50 cadenetas y haciendo 9 vueltas, se obtiene una muestra de 29 cm de ancho y 9 cm de alto.


Som-hi?
Manos a la obra?

Cap comentari:

Publica un comentari