dissabte, 19 de setembre de 2015

Botetes per la Iona


Aquesta setmana ha arribat al món una personeta molt especial, filla d'una gran amiga. Aquestes botetes són per ella (tot i que la mare ja en vol unes del seu número....hahaha). Són xules oi? 

Estan teixides amb llana Baby Merino de Drops i podeu trobar el tutorial a la web Croby PATTERNS: http://crobypatterns.com/green-zebra/

BENVINGUDA IONA!! 


Esta semana ha llegado al mundo una personita muy especial, hija de una gran amiga. Estas botitas son para ella (aunque la madre ya quiere unas de su número....hahaha). Son chulas verdad? 

Están tejidas con lana Baby Merino de Drops y podéis encontrar el tutorial en la web Croby PATTERNS: http://crobypatterns.com/green-zebra/

BIENVENIDA IONA!!

diumenge, 17 de maig de 2015

Manta per l'Ona / Manta para OnaDesprés d'unes setmanetes de dedicació, ja està acabada i entregada la manteta que he teixit a ganxet per la filla d'una amiga meva, que va néixer fa un parell de setmanes. Us agrada?Después de una semanitas de dedicación, ya está acabada y entregada la mantita que he tejido a ganchillo para la hija de una amiga mía, que nació hace un par de semanas. Os gusta?Està teixida amb punt arlequí utilitzant 3 colors diferents. Podeu veure el tutorial per fer aquest punt en aquest link: 

Está tejida con el punto arlequín utilizando 3 colores diferentes. Podéis ver el tutorial para hacer este punto en este link:

http://artesanneta.blogspot.com.es/2015/02/punt-arlequi-punto-arlequin.html


Un cop acabades les voltes de punt arlequí, he fet dues voltes de punts baixos al voltant de tota la manta. I aquest és el resultat!

Una vez acabadas las vueltas de punto arlequín, he hecho dos vueltas de puntos bajos alrededor de toda la manta. Y este es el resultado!


Fins aviat!!

Hasta pronto!!

dilluns, 11 de maig de 2015

Punt petxina / Punto concha


Avui tornem amb un tutorial per aprendre a fer el punt petxina. És molt senzill i queda molt bonic. Per fer aquest punt podem utilitzar de dos a infinits colors diferents. Per aquest tutorial jo he utilitzat 3 colors.

Hoy volvemos con un tutorial para aprender a hacer el punto concha. Es muy sencillo y queda muy bonito. Para hacer este punto podemos utilizar de dos a infinitos colores. Para este tutorial yo he utilizado 3 colores.

  • Aquest és el material que necessitem / Este es el material que necesitamos:


  • I aquests els punts que farem servir / Y esos los puntos que usaremos:Comencem fent 50 cadenetes. Empezamos haciendo 50 cadenetas.


Volta 1: fem un punt baix (pb) a la segona cadeneta des del ganxo. *Saltem dues cadenetes i fem 5 punts alts (pa) a la següent cadeneta. Tornem a saltar 2 cadenetes i fem un pb*. Repetim ** fins al final de la volta.

Vuelta 1: hacemos un punto bajo (pb) en la segunda cadeneta des del gancho. *Saltamos dos cadenetas y hacemos 5 puntos altos (pa) en la siguiente cadeneta. Volvemos a saltar 2 cadenetas y hacemos un pb*. Repetimos ** hasta el final de la vuelta.
Volta 2: Canviem de color i pugem amb 3 cadenetes i fem 2 pa en el primer punt de la volta anterior. *Fem un pb al tercer pa de la petxina de la volta anterior. Seguidament fem 5 pa en el pb de la volta anterior*.  Repetim ** fins al final de la volta, amb l'excepció que a l'últim pb de la volta anterior i teixim 3 pa, en comptes 5.

Vuelta 2: Cambiamos de color y subimos con 3 cadenetas y hacemos 2 pa en el primer punto de la vuelta anterior. *Hacemos un pb en el tercer pa de la concha de la vuelta anterior. Seguidamente hacemos 5 pa en el pb de la vuelta anterior*.  Repetimos ** hasta el final de la vuelta, con la excepción que en el último pb de la vuelta anterior tejemos 3 pa, en vez de 5.


Volta 3: Canvi de color. Bàsicament repetim la volta 1, l'única diferència és que el primer pb que fem, no el fem sobre una cadeneta, sinó sobre el primer pa de la volta anterior. 

Vuelta 3: Cambio de color. Básicamente repetimos la vuelta 1, la única diferencia es que el primer pb que hacemos, no lo hacemos sobre una cadeneta, sino sobre el primer pa de la vuelta anterior. 


 A partir d'aquí ja es tracta d'anar repetint les voltes 2 i 3 fins al llarg desitjat.
A partir de aquí repetimos las vueltas 2 y 3 hasta el largo deseado.

Per aquest tutorial he utilizat llana i agulla de 4mm. Començant amb 50 cadenetes i fent 9 voltes, s'obté una mostra de 29 cm d'ample i 9 cm de llarg.

Para este tutorial he utilizado lana y aguja de 4mm. Empezando con 50 cadenetas y haciendo 9 vueltas, se obtiene una muestra de 29 cm de ancho y 9 cm de alto.


Som-hi?
Manos a la obra?

diumenge, 3 de maig de 2015

Cactus!

Aquest pont he estat entretinguda fent aquests cactus per un amic de la feina.......el pobre feia més d'un any que me'ls demanava! Finalment, aquí estan! Xulos oi?

Este puente he estado entretenida haciendo estos cactus para un amigo del trabajo.......el pobre hacía más de un año que me los pedía! Finalmente, aquí están! Bonitos, no?
dimarts, 28 d’abril de 2015

Collaret 3 sols / Collar 3 solesHola de nou!! I benvinguts a la nova secció de complements del blog! Avui ens estrenem amb un collaret de 3 peces unides, que a mi em recorden 3 sols.


Hola de nuevo!! Y bienvenidos a la nueva sección de complementos del blog! Hoy nos estrenamos con un collar de 3 piezas unidas, que a mi me recuerdan 3 soles.Què necessitem? Qué necesitamos?

- El fil que ens agradi. Jo he utilitzat un fil brillant del 3 / El hilo que nos guste. Yo he utilizado uno brillante del 3.
- Agulla de ganxet segons el gruix del fil. En el meu cas, de 3 mm / Aguja de ganchillo según el grosor del hilo. En mi caso, de 3 mm.
- Agulla llanera / Aguja lanera
- Tisores / Tijeras
- Una tanca pel collaret / Un cierre para el collar
- Alicates per posar la tanca / Alicates para poner el cierre


Doncs comencem! Pues empezamos!

PAS 1: Fem 3 peces seguint el gràfic: 
PASO 1: Hacemos 3 piezas siguiendo el gráfico:

PAS 2: Ajuntem els 3 sols, cosint-los per darrera amb l'agulla llanera, de manera que el central quedi més baix.

PASO 2: Juntamos los 3 soles, cosiéndolos por detrás con la aguja lanera, de manera que el central quede más bajo.PAS 3: Tallem 4 tires (o bé del mateix fil o bé d'un altre que combini) d'uns 34 cm.

PASO 3: Cortamos 4 tiras (o bien del mismo hilo o bien de otro que combine) de unos 34 cm.


PAS 4: Dobleguem dues de les tires per la meitat i fem passar la part on queden els bucles per un dels forats externs d'un dels sols laterals. Seguidament passem els extrems lliures per dins del bucle i estirem. Repetim aquest pas a l'altre sol lateral amb les altres dues tires.

PASO 4: Doblamos dos de las tiras por la mitad y hacemos pasar la parte donde quedan los bucles por uno de los agujeros externos de uno de los soles laterales. Seguidamente pasamos los extremos libres por dentro del bucle y estiramos. Repetimos este paso en el otro sol lateral con las otras dos tiras.


PAS 5: Ja per acabar, col·loquem la tanca que ens agradi als extrems dels fils.

PASO 5: Ya para terminar, colocamos el cierre que nos guste en los extremos de los hilos.I aquest és el resultat!! Fins la propera!
Y este es el resultado!! Hasta la próxima!


dijous, 23 d’abril de 2015

Feliç Sant Jordi!!

Artesanneta us desitja un:


Aquest és el patró per teixir la rosa (amb llana i agulla de ganxet de 4mm ens surt una rosa d'uns 7 cm de diàmetre):
Este es el patrón para tejer la rosa (con lana y aguja de ganchillo de 4mm nos sale una rosa de unos 7 cm de diámetro):


Un cop teixit ho enrotllem (els pètals més petits al centre i els més grans a l'exterior) i ho cosim per sota.
Una vez tejido lo enrollamos (los pétalos más pequeños en el centro y los más grandes en el exterior) y lo cosemos por debajo.


Passem ara a fer les fulles. Jo n'he fet 3, amb llana i agulla de 5mm. La llargada resultant de la fulla és d'uns 9 cm.
Pasamos ahora a hacer las hojas. Yo he hecho 3, con lana y aguja de 5 mm. El largo resultante de la hoja es de unos 9 cm.


Un cop fetes les fulles, les cosim per la part de sota de la rosa, i llestos!!
Una vez hechas las hojas, las cosemos por la parte de abajo de la rosa, y listo!!

Fins aviat!! Hasta pronto!!
dilluns, 13 d’abril de 2015

Punt bombolla / Punto burbuja

A punt per dilluns? Doncs avui toca tutorial del punt bombolla! És un punt que a mi m'encanta i estic pensant de fer-me un bolso de bombolletes! Preparats per aprendre com el fem?

A punto para lunes? Pues hoy toca tutorial del punto burbuja! Es un punto que a mi me encanta y estoy pensando hacerme un bolso de burbujitas! Preparados para aprender a hacerlo?


Quins punts utilitzarem? Que puntos usaremos?
Doncs comencem fent una cadeneta de número parell, Jo he fet una cadeneta de 30 punts, amb llana i agulla de 4 mm.


Pues empezamos haciendo una cadeneta de número par. Yo he hecho una cadeneta de 30 puntos, con lana y aguja de 4 mm.

Volta 1: fem un punt baix (pb) a la tercera cadeneta des del ganxo (les 2 primeres cadenetes fan de primer pb). Seguim fent pb a tots els punts de la cadeneta.

Vuelta 1: hacemos un punto bajo (pb) en la tercera cadeneta des del gancho (las 2 primeras cadenetas hacen de primer pb). Seguimos haciendo pb en todos los puntos de la cadeneta.


Volta 2: (a) pugem fent 3 cadenetes i (b) en el mateix primer punt de la volta anterior fem 4 punts alts (pa) que no tancarem individualment, (c) sinó tots junts al final. *(d) Seguidament fem un pb al següent punt de la volta anterior, (e) i seguim fent 5 pa sense tancar, (f) que tanquem junts al final*. Repetim ** fins al final. 

Vuelta 2: (a) subimos haciendo 3 cadenetas y (b) en el mismo primer punto de la vuelta anterior hacemos 4 puntos altos (pa) que no cerraremos individualmente, (c) sino todos juntos al final. *(d) Seguidamente hacemos un pb en el siguiente punto de la vuelta anterior, (e) y seguimos haciendo 5 pa sin cerrar, (f) que cerraremos juntos al final*. Repetimos ** hasta el final. 


Així ens queda la segona volta, per davant i per darrera:
Así nos queda la segunda vuelta, por delante y por detrás:
Volta 3: (a) fem una cadeneta d'un punt i agafant els punts que ens queden sobre les bombolles, (b) tornem a fer pb a tots els punts.

Vuelta 3: (a) hacemos una cadeneta de 1 punto y cogiendo los puntos que nos quedan encima de la burbujas, (b) volvemos a hacer pb en todos los puntos
Volta 4: igual que la volta 2 però pugem amb una cadeneta i al primer punt fem un pb. En el segon punt fem la primera bombolla i així les bombolles quedaran intercalades respecte les de la volta 2. 


Vuelta 4: igual que la vuelta 2 pero subimos con una cadeneta y en el primer punto hacemos un pb. En el segundo punto hacemos la primera burbuja y así las burbujas quedarán intercaladas con respecto las de la vuelta 2. 


Volta 5: igual que volta 3.
Vuelta 5: igual que vuelta 3.
Volta 6: igual que la volta 2.
Vuelta 6: igual que la vuelta 2.

Continuem repetint de la volta 3 a la 6, fins tenir el llarg desitjat. En el cas d'aquesta mostra teixida amb llana i agulla de 4 mm, i fent 10 voltes (5 files de bombolles), obtenim un teixit de 23 x 8 cm.

Continuamos repitiendo de la vuelta 3 a la 6 hasta tener el largo deseado. En el caso de esta muestra tejida con lana y aguja de 4 mm, y haciendo 10 vueltas (5 filas de burbujas), obtenemos un tejido de 23 x 8 cm.